Библиография

  • 1. Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь 1994 з змяненнямі и дапаўненнямі ад 26.11.96г
  • 2. «Фінансавае права» Л.А. Ханкевіч МНГ Мінск.2000г.
  • 3. «Фінансавае права» Хімічова Мінск. 1996г.
  • 4. Рэспубліка 11 снежня 2001г. ст. 3-4 ( Порядок организации и проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности и применения экономических санкций. Указ президента РБ от 6.12.2001г. № 722 )
  • 5. Звязда 17 лістапада 1999г. ст.3 (Парадак арганізацыі і правядзення праверак (рэвізій) фінансава – гаспадарчай дзейнасці і прымянення эканамічных санкцый. Указ прэзідэнта РБ ад 15.11.1999 №673 )
  • 6. Працоўны Кодекс (Процессуальный кодекс РБ)
  • 7. Банкаўскі Кодекс (Банковский кодекс РБ)
  • 8. Кодекс аб замежных інвестыцыях (Кодекс о зарубежных инвестициях РБ)
  • 9. Слоўнік юрыдычных тэрмінаў Н Ц П І. 2001г.
  • (Словарь юридических терминов)
 
Оригинал текста доступен для загрузки на странице содержания
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить